När insekterna löser mord

Insekter är idag kriminalteknikens allra minsta detektiver. Insekterna kan till exempel bestämma: När och var offret dog och huruvida liket har flyttats efter döden. I Sverige fick rättsentomologin sitt stora genombrott i samband med ett mordfall 2004. Med hjälp rättsentomologen Anders Lindström och hans insekter så kunde polisen fastställa  tidpunkten för mordet.

Insekterna berättar: När skedde dådet?


Läran om insekter i polisutredningar kallas för rättsentomologin. För polisen är det ju oerhört viktigt att kunna bestämma när dödsfallet inträffade för att kunna börja ringa in gärningsmän eller avföra oskyldiga. Insekternas berättelse kan också vara av yttersta vikt för att leta efter eventuella avvikelser i en misstänkts redogörelse.

Och här spelar alltså insekterna en väldigt viktig roll. Insekternas utveckling är beroende av temperatur. Kan man fastställa temperaturen i samband med mordet kan man jämföra det mot insekternas utvecklingsstadium och storlek. 

Pekar ut platsen

Insekterna kan också ge utredarna en bild om var mordet inträffade, samt om offrets kropp har flyttats efter döden. Vissa insekter lever bara på visa platser. Dyker det upp insekter som rimligtvis inte borde finnas på platsen så finns det avvikelse som utredarna måste titta närmare på. 

När man undersöker fyndplatsen är temperaturen och luftfuktigheten av yttersta vikt. Insekternas ägg kläcks snabbare när det är varmt och fuktigt. Men den omgivande geografin kan också ha stor betydelse för vilka insekter man hittar på fyndplatsen. Ligger fyndplatsen i anslutning till stad eller landsbygd? Är kroppen nedgrävd eller ligger den friliggande?

Dras till döda kroppar

Lite förenklat kan man säga en av insekternas roll i naturen är att ”hålla rent” – dom äter upp överblivna näringsämnen. Och en död kropp är som en behållare av näringsämnen. Dom första insekterna som brukar dyka upp är spyflugorna, närmare bestämt Calliphora vicina och Calliphora vomitoria. Redan en timme efter döden kan deras äggproduktion vara igång. Just Calliphoraarterna tros vara specialister på att hitta nyss avlidna människor och djur. Spyflugornas larver har inga tänder utan har ett slags munkrokar och starka enzym som den bryter ned vävnad med. Insekt nummer två brukar vara skalbaggar, som ofta parasiterar på  spyflugans larver.

/Håkan

Ps. Om du precis som vi gillar kriminaltekniska gåtor borde du kolla in vårt True-Crime spel Mysteriet i Monte Carlo, som ställer frågorna när, var och hur, och som dessutom innehåller ett kit för utföra tester!

Undersök bevisen, följ ledtrådarna i True-Crime spel Mysteriet i Monte Carlo

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *